slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

تماس با ما

آمل – خیابان امام خمینی – آفتاب ٢۶ – پلاک۶

 

ساعات حضور در مطب و مراکز درمانی:

  • روزهای زوج   ١۵ تا ٢٠:٣٠
  • روزهای فرد ٩:٣٠ تا١۴:٣٠

 

  • 011-44296666
  • 011-44297777