slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

خونریزی پس از یائسگی را جدی بگیریم

خونریزی پس از یائسگی ،خونریزی از ناحیه واژن می باشد که حداقل ۱۲ ماه پس از توقف دوره های قاعدگی رخ دهد .هر چند شایعترین علت آن خشکی واژن است ،اما سرطان مهم ترین علت ان میباشد. حتی یک لکه بینی کوچک پس از یائسگی طبیعی نیست.
شایع ترین علل
پولیپ
آتروفی آندومتر – نازک شدن بافت آندومتر بعد از یائسگی به دلیل کاهش سطح استروژن ممکن است سبب خونریزی واژن شود.
هیپرپلازی آندومتر- پوشش داخلی رحم ضخیم می شود که معمولا به علت استروژن بیش از حد ( در اثر هورمون درمانی ) و پروژسترون پایین ممکن است خونریزی ایجاد شود .چاقی نیز ممکن است علت این مشکل باشد .برخی از موارد هیپرپلازی آندومتر ممکن است تبدیل به سرطان اندومتر شود.
سرطان آندومتر ( سرطان رحم ) – خونریزی پس از یائسگی می تواند نشانه ای از سرطان آندومتر باشد. یک نفر از هر ۱۰ زن با خونریزی پس از یائسگی دچار سرطان رحم می باشد.
علل دیگر – هورمون درمانی، عفونت رحم یا گردن رحم، استفاده از برخی از داروها مانند ( رقیق کننده های خون )می توانند منجر به خونریزی پس از یائسگی می شود.