slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

علت انسداد لوله رحمی

علت انسداد لوله رحمی
لوله های رحمی ممکن است به دلایلی از قبیل موارد زیر مسدود شوند:
سابقه عفونت لگن
داشتن آپاندیس پاره شده
داشتن یک بیماری انتقال از راه جنسی مانند گونوره یا کلامیدیا
آندومتریوز، یک بیماری است که باعث می شود پوشش رحم در خارج از رحم رشد کند
سابقه جراحی شکمی
که تورم و مایع در انتهای لوله فالوپی است
تمام این شرایط می توانند مستقیما بر لوله های فالوپی یا یک قسمت بدن تاثیر بگذارند. در بیشتر موارد، این شرایط یا روش ها بافت اسکار ایجاد می کنند که می تواند لوله ها را مسدود کند.

یک لوله فالوپ مسدود شده ممکن است دچار مشکل بارداری شود. سیستم تولید مثل زن از تخمدان ها، رحم و لوله های فالوپ تشکیل شده است. اگر یک مشکل پزشکی بر هر یک از این سه حوزه تاثیر بگذارد، ممکن است بارداری را دشوارتر کند.
هر دو تخمدان به وسیله یک لوله فالوپی به رحم متصل می شوند. تخمدان تخمک را ذخیره می کند و هر ماه یک تخمک را به طور تصادفی آزاد می کند. به عنوان مثال، تخمدان راست ممکن است تخمک را برای ۳ ماه پشت سر هم آزاد کند، و سپس تخمدان چپ ممکن است ماه بعد تخمک را آزاد کند.
اگر یک لوله فالوپ مسدود شود، ممکن است باز هم تخمک بتواند بارور شود. اگر هر دو لوله مسدود شود، این احتمال کمتر می شود.