slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

فیبرو کیستیک

تغییر فیبرو کیستیک

شایع ترین ضایعه پستان و در واقع انحراف از روند پسرفت طبیعی پستان می باشد.
این حالت بیشتر در زنان ٣۵-۵۵ ساله شایع است و در زنان یائسه به ندرت دیده می شود البته خانم های یائسه که هورمون درمانی نمی شوند.وقتی بدخیمی توسط پزشک رد شده باشد تشخیص این بیماری اهمیت بالینی کمی دارد.
تغییرات فیبروکیستیک بیشتر با درد به صورت دردهای دوره ای پستان و یا حساسیت و گاهی اوقات با ترشح از نوک پستان همراه است.البته می تواند به صورت توده بدون علامت که نرم و متحرک و قابل فشرده شدن می باشد نیز بروز کند.
اکثر موارد ،علایم قبل از عادت ماهیانه می باشد.تغییر در اندازه توده و ظهور و ناپدید شدن سریع توده پستان شایع است.جهت تشخیص پس از مراجعه به پزشک و انجام معاینه بالینی سونوگرافی و ماموگرافی می تواند سودمند باشد
تغییر فیبروکیستیک با افزایش خطر سرطان پستان همراه نیست.

این بیماری به درمان خاصی نیاز ندارد.حذف کافیین از برنامه غذایی می تواند با بهبود علایم همراه باشد،با قطع مصرف چای ،قهوه و شکلات بهبودی واضح در علایم ایجاد می شود.
مصرف ویتامین E ١۵٠-۶٠٠ واحد در روز یا ویتامین B6 ٢٠٠-٨٠٠ میلی گرم درروز مفید است.
بیماران با تغییرات فیبروکیستیک هر ماه درست بعد از قاعدگی پستان های خود را معاینه کنند و در صورت پیدایش توده موضوع رابه پزشک اطلاع دهند.