slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

واژینیسموس

واژینیسموس

واژینیسموس، اسپاسم یا انقباض ماهیچه های اطراف واژن است.
اغلب زنان، واژینیسموس را به صورت انقباض و درد ناگهانی، در هنگام نزدیکی، توصیف می کنند
واژینیسموس یک وضعیت روانی است، اگر چه برخی شرایط فیزیکی نیز می تواند به آن کمک کند.
واژینیسموس اولیه :

در این نوع واژینیسموس سبب می شود که در زمان مقاربت جنسی به دلیل اسپام ماهیچه درد زیادی متوجه شخص شود ، بانوانی که به واژینیسموس اولیه مبتلا هستند به دلیل درد نمی توانند تحت معاینه لگنی قرار بگیرند در نتیجه زوجین باکره باقی می مانند .
واژینیسموس ثانویه :

این نوع عارضه در طول زندگی رخ می دهد ، به گونه ای که شخص سالها در زمان مقاربت هیچ گونه دردی نداشته است ، اما به یکباره در زمان مقاربت جنسی با درد مواجه می شود و از انجام دادن مقاربت به علت درد شدید اجتناب می کند .
سطح بندی واژینیسموس
سطح ۱ واژینیسموس

اشخاصی که در این سطح قرار دارند در زمان مقاربت جنسی احساس تنگی واژن می کنند و یا در زمان مقاربت با سوزش و درد روبرو شده ، در واژینیسموس درجه یک شخص با گرفتگی عضلاتی نظیر پوبوکوکسیژئوس روبرو هستند زیرا اسپام رخ می دهد .
برای درمان واژینیسموس سطح ۱ می توان از لیزر مونالیزا تاچ کمک گرفت ،با استفاده از لیزر مونالیزا تاچ مشکل منقبض شدن ماهیچه ها را درمان کرد .
سطح ۲ واژینیسموس

در این مرحله از بیماری شخص از رابطه جنسی نه تنها لذت نمی برد بلکه به دلیل سوزش و درد شدید در زمان نزدیکی بسیار آزارده خاطر می شود زیرا عضلات بانوان در این مرحله از ابتدا تا انتها نزدیکی منقبض شده است
مرحله ۳ واژینیسموس

در مرحله درجه ۳ واژینیسموس به دلیل انقباض شدید عضلات واژن حرکت آلت دشوار می باشد و در اکثر مواقع رابطه جنسی ناموفق می باشد ومعمولا دخولی صورت نمی گیرد .
مرحله ۴ واژینیسموس

شدیدترین درجه واژینیسموس این مرحله می باشد چون بانوان به بیزاری مقاربت جنسی مبتلا شده اند و اجازه نزدیکی را به همسر نمی دهند .
با استفاده از لیزر مونالیزا تاچ می توان به درمان هرچهار مرحله از واژینیسموس پرداخت ، خوشبختانه با وجود لیزر مونالیزا تاچ به درمان واژینیسموس فراهم شده است .