slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

چه کسانی نیاز به مشاوره ژنتیک دارند؟؟

چه کسانی نیاز به مشاوره ژنتیک دارند؟

بطور کلی هر کسی که نگران وجود مشکل ژنتیکی و یا معلولیت یا بیماری تکرار شونده در خود یا فرزندان اینده خود می باشد،لازم است مشاوره شوند.

١- در صورت وجود یک بیماری ژنتیکی شناخته شده در فرد و یا خویشاوندان

٢-وجود عقب ماندگی ذهنی, مشکلات و معلولیت های جسمی یا حرکتی با علت شناخته شده ژنتیکی یا علت ناشناخته

٣-هر گونه بیماری تکرار شده در خانواده بخصوص در نسل های مختلف انها

۴-اختلالات خونی مثل تالاسمی

۵-تولد نوزادی در یک خانواده با علایم ناهنجاری های زمان تولد (مثل لب شکری, شکاف کام, پا چنبری, انگشت اضافه, اختلالات اندام ها و…)

۶- سقط مکرر و مرده زایی

٧-نازایی با علت ناشناخته

٨- ازدواج فامیلی

٩-سن بالای ٣۵ سال در زمان بارداری

١٠-مواجهه با مواد شیمیایی،تراتوژن و عوامل عفونی خاص

١١-تست های غربالگری بارداری غیر طبیعی

١٢- ابهام جنسی و اختلالات بلوغ

١٣-اختلالات رشد