slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. آتروفی واژن و مشکلات ناشی از آن

    آتروفی واژن و مشکلات ناشی از آن

    آتروفی واژن و مشکلات ناشی از آنواژینیت ( التهاب واژن ) آتروفیک اکثر زنان یائسه را گرفتار می کند .این التهاب بدنبال کاهش سطح استروژن بدن پس از یائسگی اتفاق می افتد و منجر به نازک شدن غشای مخاطی واژن، کاهش خونرسانی مخاط واژن، کاهش رطوبت و لغزندگی واژن ،...

    ادامه مطلب....