slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. آزمایش آمینوسنتز در بارداری

    آزمایش آمینوسنتز در بارداری

    آمنیوسنتز آزمایش است که با وارد کردن یک سرنگ نازک درون مایع آمنیوتیک و سپس بیرون کشیدن مقداری از مایع به داخل سرنگ انجام می شود. مایع آمنیوتیک را سپس می توان به شیوه های مختلفی آزمایش کرد.     در صورتی که پزشک شما یک آمنیوسنتز ژنتیکی ــ بررسی...

    ادامه مطلب....