slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. تاثیر آلودگی هوا بر مادر باردار و جنین 

    تاثیر آلودگی هوا بر مادر باردار و جنین 

    تاثیر آلودگی هوا بر مادر باردار و جنین  مادران بارداری که در شهرهای آلوده زندگی می‌کنند، روزانه هوای آلوده زیادی را تنفس می‌کنند که ذرات این آلودگی به اندازه استعمال سیگار بر سلامت جنین و به ویژه سیستم تنفسی او، تأثیر منفی می‌گذارد. به خانم‌های باردار به ویژه خانم‌های بارداری...

    ادامه مطلب....