slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. ماستالژی یا درد پستان

    ماستالژی یا درد پستان

    تقریبا ٧٠-٨٠٪؜زنان در مقطعی از زندگی خود دچار درد شدید پستان می شوند.درد پستان می تواند با فعالیت های جنسی و فیزیکی و اجتماعی و شغلی تداخل کند. دردهای پستانی می تواند به صورت دوره ای یا غیر دوره ای باشد.درد سیکلیک یا دوره ای با تشدید علایم در دوره...

    ادامه مطلب....