slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. علت انسداد لوله رحمی

    علت انسداد لوله رحمی

    علت انسداد لوله رحمیلوله های رحمی ممکن است به دلایلی از قبیل موارد زیر مسدود شوند:سابقه عفونت لگنداشتن آپاندیس پاره شدهداشتن یک بیماری انتقال از راه جنسی مانند گونوره یا کلامیدیاآندومتریوز، یک بیماری است که باعث می شود پوشش رحم در خارج از رحم رشد کندسابقه جراحی شکمیکه تورم و...

    ادامه مطلب....