slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. فیروم رحمی و بارداری

    فیروم رحمی و بارداری فیبروم ها باعث تخریب سلول های سفید و قرمز می شوند. تخریب سلول های قرمز، موجب خونریزی و تخریب سلول های سفید، و در نهایت موجب تشکیل کیست می شود. این دو عامل باعث بروز دردهای شکمی شدید در فرد می شود. در صورتی که فیبروم...

    ادامه مطلب....