slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
 1. تئوریهای بیوشیمیایی و ژنتیکی فرآیند پیری

  تئوریهای بیوشیمیایی و ژنتیکی فرآیند پیری

  تئوریهای بیوشیمیایی و ژنتیکی فرآیند پیری_پیری، نتیجۀ تجمع پیشروندۀ تغییرات مختلف در بدن میباشد که با گذشت زمان، با کاهش تدریجی کارایی بسیاری از اعمال فیزیولوژیک نرمال و ظرفیت حفظ هموستاز، همراه بوده و باعث افزایش احتمال بیماری و مرگ افراد میگردد. _محققان، برای درک فرایندهای پیری، افزایش طول عمر و...

  ادامه مطلب....

 2. اختلالات متابولیک ارثی

  اختلالات متابولیک ارثی

   نشانه ها و علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماری های متابولیک ارثی  بیماریهای متابولیک ارثی همواره از موضوعات چالش دار و بحث انگیز پزشکی بوده است تعداد بیماریهای متابولیک ارثی زیاد و شیوع برخی از انواع آن به حدی نادر است که ممکن است بعضی از پزشکان در طول مدت دوره...

  ادامه مطلب....